آموزش مجازی (آفلاین)

تمامی کلاس های برگزار شده در این موسسه ضبط شده و زبان آموزان می توانند فیلم کلاس ضبط شده خود را در اختیار داشته باشد و مروری بر درس انجام دهد.

Last modified: Tuesday, 21 Khordad 1398, 11:15 AM