آموزش حضوری (سنتی)

 

آموزش حضوری

این کلاس ها (حضوری) بهترین گزینه برای افرادی هستند که آزادی زمانی بیشتری دارند. حضور در کنارهم کلاسی ها در محیط کلاس و یا زمان های استراحت بین کلاس ها تجربیات جذابی هستند که در دوره های آنلاین در دسترس نیست هر چند که ارتباط به صورت مجازی در آن دوره ها نیز امکان پذیر است اما هیچگاه ارتباطات مجازی جایگزین ارتباطات رو در رو نخواهند شد.
آخرین تغییر: پنج‌شنبه، 23 خرداد 1398، 10:08 صبح