لیست دوره های آموزشی

زبان آموز گرامی!
این مطالب را با دقت بخوانید !
در انتخاب دوره خیلی دقت کنید. پس از مطالعه لیست دوره های آموزشی، حتماً یک بار نیز پرسش های متداول را مطالعه کنید! مطمئن باشید پاسخ بسیاری از سؤالاتتان را آنجا خواهید یافت !  (مشاهده سؤالات متداول)

معمولاً پیشنهاد می کنیم قبل از انتخاب دوره، از یک جلسه مشاوره رایگان مرکز استفاده کنید! یادتان نرود، هر ترمی که آغاز می کنید، حداقل دو ماه به طول می انجامد. پس مطمئن شوید دوره ای که انتخاب کرده اید همانی است که خواسته اید!

لیست دوره ها ترم ماه پیش نیاز متد آموزشی

دوره بنیادین مکالمه عربی

(قواعد کاربردی + مکالمه عربی)

2 ترم 4/5 ماه ندارد

اللغة العربیة

جامعة المصطفی (ص)

دوره عمومی مکالمه عربی 4 ترم
9 ماه دوره بنیادین

رحلة مع العربیة

دکتر مسعود فکری

دوره تکمیلی مکالمه عربی 4 ترم 9 ماه دوره عمومی

صدی الحیاة

المرحلة المتوسطة

دوره پیشرفته مکالمه عربی 4 ترم 9 ماه دوره تکمیلی

صدی الحیاة

المرحلة المتوسطة

دوره ترجمه متن از عربی به فارسی 2 ترم 4/5 ماه دوره عمومی

روش ترجمه

دکتر فاضل سعدی

آموزش لهجه شامی (لبنانی-سوری)
2 ترم 4/5 ماه دوره عمومی

——-

آموزش لهجه عراقی
2 ترم 4/5 ماه دوره عمومی ——-
آموزش زبان عربی دوره راهنمائی 3 ترم 6/5 ماه ندارد

کتب آموزشی

دوره راهنمائی

آموزش زبان عربی دوره دبیرستان 4 ترم 9 ماه تسلط به قواعد مقطع راهنمائی

کتب آموزشی

دوره دبیرستان


آخرین تغییر: شنبه، 29 دی 1397، 10:04 صبح