آزمون تعیین سطح

 

 آشنائی با آزمون تعیین سطح


آزمون تعیین سطح موسسه مشکات

 

این آزمون در دوره های آموزش زبان، محل دقیق زبان آموز را بر روی نقشه آموزشی ترسیم کرده و فاصله وی را تا هدف تخمین می زند. شرکت در این آزمون برای کسانی که با زبان آشنائی قبلی داشته و مایلند مسیر آموزش را از ادامه راه دنبال نمایند، بسیار مهم و سرنوشت ساز است. زیرا در این آزمون، با قبولی زبان آموزدر هر ترم، هفته ها در وقت و هزینه ی وی صرفه جوئی خواهد شد.

امکان شرکت در این آزمون به صورت حضوری، تلفنی و یا آنلاین (از بستر وب کنفرانس) برای شما فراهم گردیده است.


 
 

 

آخرین تغییر: یکشنبه، 30 دی 1397، 10:53 عصر